اطلاعات پذیرنده :

  • 200331
  • payamgps.com
  • es.h128@yahoo.com

اطلاعات پرداخت کننده:

پرداخت کننده محترم ، اطلاعات فوق از طرف سایت پذیرنده به پارس پال ارسال شده است ، توصیه می شود برای سهولت در پیگیری های آتی این اطلاعات را بررسی و در صورتی که دارای مغایرت با مشخصات شما می باشد نسبت به اصلاح آن اقدام نمایید .

پیام جی پی اس

مبلغ قابل پرداخت:

25,000,000 ریال

+ 200,000 ریال کارمزد کارمزد این پرداخت توسط صاحب امتیاز وب سایت به پرداخت کننده واگذار شده است

خرید محصول ردیاب آهنربایی 20 روز

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به پارس پال می باشد